Vastuullisuus

Kestävää kehitystä vastuullisesti

Yhdessä saavutamme tavoitteet

Me uskomme, että voimme saavuttaa parempaa huomista yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa.
Kestävän kehityksen huomioiminen rakentamisessa lähtee eri osapuolten välisestä tiiviistä yhteistyöstä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteemme

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelman ja -tavoitteet. Sopimukseen sisältyy yhteensä 17 erilaista tavoitetta, joista me keskitymme alla oleviin tavoitteisiin.

Ilmastotekoja

Pyrimme omalla ammattitaitoisella suunnittelullamme parantamaan korjausrakentamishankkeissa rakennusten energiatehokkuutta ja esteettömyyttä. Autamme asiakasta valitsemaan energiatehokkaimmat talotekniikkaratkaisut. Lisäksi ohjaamme asiakasta uusiutuvan energian tuotannon hyödyntämisessä.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Taloudellisesti kannattavalla pohjalla oleva liiketoimintamme luo kestävää arvoa. Työllistämme välillisesti paljon ihmisiä ja maksamme verot Suomeen. Parhaat osaajat ja yhteistyökumppanit ovat olennainen osa kasvutavoitteidemme saavuttamista. Osaamisen ja ammattitaidon lisäksi arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja sitä, että teemme mitä lupaamme.

Yhteistyö ja kumppanuus

Toimintamme pohjautuu vahvoihin verkostoihin, joihin kuuluvat omistajamme, kumppanimme, alihankkijamme ja yhteiskunnalliset toimijat. Edistämme kestävää kehitystä yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Tuemme vuosittain lasten harrastustoimintaa.

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoilta liittymistä Tilaajavastuu.fi -palveluun. Vaadimme tilaajavastuulainmukaiset selvitykset kaikilta työmaillamme valvonnan alla olevilta urakoitsijoilta.

Noudatamme lainmukaista ja hyvää hallintotapaa. Edellytämme, että yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme ovat Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -palvelun jäseniä. Me sitoudumme noudattamaan työ- ja ihmisoikeuksia niin omassa toiminnassamme kuin hankintaketjussamme.

Kestävät kaupungit ja yhteisö

Ammattitaitoisella suunnittelulla, toimivilla teknisillä ratkaisuilla ja huolellisella toteutuksella on olennainen merkitys kestävän rakentamisen tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteenamme on rakentaa terveellisiä ja turvallisia kiinteistöjä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Huolehdimme omalta osaltamme, että hankkeissamme suuret päätökset tehdään niiden alkuvaiheessa, jolloin pystymme vaikuttamaan eniten hankkeiden elinkaareen, toimivuuteen, muunneltavuuteen, energiatehokkuuteen, materiaalivalintoihin ja sitä kautta hiilijalanjälkeen.

Meidän velvollisuutenamme suunnittelijoina on tuoda asiakkaillemme jatkuvasti esille kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Uskomme siis, että perusta hiilineutraalisuuden eteenpäin viemiselle lähtee suunnittelupöydiltä.